top of page
NIKOLA IV..jpg
Sveti Nikola IV. papa.JPG

SVOJOJ CRKVI DAROVAO PAPA NIKOLA IV.

PAPA NIKOLA IV. kojii je kao franjevac određeno vrijeme živio u samostanu sv. Frane darovao je, prema tradiciji, crkvi svetog Frane drveni kip Bezgrešnog začeća. Kao mladić Nikola je došao u samostan sv. Frane u Zadru gdje je započeo školovanje te pristupio Franjevačkom redu. Postao je 191. papa Katoličke crkve. Pontikikat je započeo 22. II. 1288., a završio ga 4. IV. 1292., kada je umro. Njegovo svjetovno ime bilo je Girolamo Masci d`Ascoli, porijeklom Lisciano (Ascoli Piceno). Prije nego je postao papa vršio je službu gvardijana samostana sv. Frane, provincijalnog ministra (1272.) provincije koja je imala sjedište u ovom samostanu, te kardinala. Kip kojeg je papa darovao crkvi više ne postoji. Od njega se, čini se, sačuvala samo zlatna kruna. Postoji međutim srebreni reljef iz 16. stoljeća koji je zasigurno došao na mjesto kipa, a danas je umetnut u „palu portatile” slike Giovanni Battista Augusti Pitteri iz 18. st. koja prikazuje proroke, kraljeve, svece i anđele, koji slave Bezgrešnu. Uočljiv je Ivan Dun Scot, s glasovitim argumentom za Bezgrešnost Bogorodice: „potuit, decuit, ergo fecit“ (To je Bog mogao, to je dolikovalo, dakle, Bog je to i učinio).

Dar Pape Nikole IV.JPG

Nekad je u crkvi bila i slika Gospe od milosti
Sada se slika nalazi  u sakristiji

 

Gospa Z B.jpg

Kor

Iza glavnog oltara crkve smještena su korska sjedala, izrezbarena u orahovom drvu u stilu cvjetne gotike. Po sudu stručnjaka spadaju među ljepša ostvarenja gotičkog duboreza u Hrvatskoj. Izradio ih je 1394. Joannes de Burgo Sancti Sepulcri za cijenu od 456 dukata, a račun za taj posao je sačuvan. Posebno su vrijedne rubne pregrade na kojima su izrezbareni likovi svetog Franje dok prima Isusove rane i svetog Krševana na konju.

Sveti Frane reljef.jpg
bottom of page